1. Polska 96 lotów
2. Ukraina 18 lotów
3. Wielka Brytania 14 lotów
4. Norwegia 8 lotów
5. Szwecja 6 lotów
6. Finlandia 4 loty
7. Niemcy 4 loty
8. Austria 2 loty
9. Bułgaria 2 loty
10. Dania 2 loty
11. Izrael 2 loty
12. Liban 2 loty
13. Mołdawia 2 loty
14. Szwajcaria 2 loty
15. Włochy 2 loty
16. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty